Välkommen till konferensen Bomorrow – om framtidens stadsutveckling i de stora etableringarnas tid. Sverige, inte minst Norrland, står inför stora utmaningar, men också spännande möjligheter, i kölvattnet av kommande industrietableringar.

människor i en hållbar stad

Sidan uppdaterades 2024-04-05